ANBI

Naam: Kerkgenootschap Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo

Contactgegevens: Postadres: Hagenbosch 28, 7091 RP Dinxperlo
info@baptistendinxperlo.nl
Bankrekening: NL03 RABO 0313 9268 24

KvK nummer : 93198124

RSIN nummer: 86630366

Bestuursamenstelling: De raad bestaat momenteel uit 4 oudsten, te weten   Eldert Gemmink, Alfred Boerman, Simon Lieftink en André Rutgers

Beleidsplan: We geloven dat God van mensen houdt en dat Hij met het leven van ieder mens een plan heeft. Daarvoor zond God zijn Zoon, om verloren mensen een nieuw leven te schenken. Daarom is ons verlangen en streven dat mensen persoonlijk Jezus Christus leren kennen als hun Heer.

Beloningsbeleid: De leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Sprekers van buiten de gemeente ontvangen een sprekersvergoeding bestaande uit een vaste vergoeding en een onbelast bedrag per gereden kilometer.

Doelstelling:
De doelstelling van de gemeente is:

A) Het verkondigen van de grote daden van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar Licht;
B) Onderwijs vanuit de Bijbel tot opbouw van de bezoekers van de samenkomsten;
C) Bieden van een plaats waar gemeenschap mogelijk is met de Here Jezus, het vieren van het Heilig Avondmaal en samen bidden;
D) Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.

 

Financiële verantwoording:

We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en de gemeente via bijdragen en collecten van de begrote financiële middelen hebben voorzien.