ANBI

Naam: Kerkgenootschap Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo

RSIN: 818749611

Contactgegevens: Postadres: Hagenbosch 28, 7091 RP Dinxperlo
info@baptistendinxperlo.nl
Bankrekening: NL03 RABO 0313 9268 24

Bestuursamenstelling: De raad bestaat momenteel uit 3 oudsten, te weten Alfred Westerveld,  Eldert Gemmink en Alex Timmer

Beleidsplan: We geloven dat God van mensen houdt en dat Hij met het leven van ieder mens een plan heeft. Daarvoor zond God zijn Zoon, om verloren mensen een nieuw leven te schenken. Daarom is ons verlangen en streven dat mensen persoonlijk Jezus Christus leren kennen als hun Heer.

Beloningsbeleid: De leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Sprekers van buiten de gemeente ontvangen een sprekersvergoeding bestaande uit een vaste vergoeding en een onbelast bedrag per gereden kilometer.

Doelstelling:
De doelstelling van de gemeente is:

A) Het verkondigen van de grote daden van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar Licht;
B) Onderwijs vanuit de Bijbel tot opbouw van de bezoekers van de samenkomsten;
C) Bieden van een plaats waar gemeenschap mogelijk is met de Here Jezus, het vieren van het Heilig Avondmaal en samen bidden;
D) Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus

Verslag van de uitgevoerde activiteiten: 

In 2019 is de gemeente iedere zondagmorgen samengekomen. Diverse voorgangers hebben met ons de Bijbel geopend en het Woord toegepast ter opbouw van de gemeente. Gedurende het eerste halfjaar is maandelijks een Bijbelstudie avond georganiseerd, onder leiding van Cees Fraanje. Op de tweede woensdag van de maand is ‘s avonds een bidstond georganiseerd. In september hebben we een gezellige gemeentedag gehad.

 

Financiële verantwoording:

Beknopt overzicht van inkomsten en bestedingen:

We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en de gemeente via bijdragen en collecten van de begrote financiële middelen hebben voorzien.

Met name de ontvangen bijdragen zijn aanzienlijk hoger dan in 2018 en de begroting. We hopen dat dit doorgezet zal worden gedurende het komende jaar.

Doordat we afhankelijk zijn van externe sprekers, bestaat een groot deel van de kosten uit sprekersvergoedingen. Daarnaast zijn de maandelijkse huurkosten een belangrijke uitgave.

Gedurende 2019 hebben we de volgende diaconale doelen kunnen ondersteunen: Compassion, Open doors, Stichting Werkers in de wijngaard en Stichting Jozua.