Welkom bij de Vrije Baptistengemeente Dinxperlo

Wij zijn een gemeente van gedoopte Christenen, die hun geloof in Jezus Christus als hun Heer en Heiland belijden.

Diensten

BELANGRIJKE MEDEDELING :

Dankzij de versoepelingen op de coronamaatregelen is het mogelijk geworden om op zondagen weer samen te komen. Ook mogen we weer samen zingen ! Mondkapjes zijn niet langer verplicht.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

De diensten zijn vrij toegangkelijk. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

 

 

 

Zondag: 10:00 uur – 11:30 uur

Bijbelstudies

 

Bijbelstudies met dhr. Dato Steenhuis

Dit seizoen: Seminars over Nehemia: investeren in een verbrand huis

11 november 2021

Thema deze avond: Vijanden van buiten en van binnen, Bijbelgedeelte Nehemia hoofdstuk 4

Locatie: Gebouw van de Christengemeente Dinxperlo Kerkhofplein 7 Dinxperlo

Aanvang: 20.00 h. Toegang vrij. De avond is om circa 21.15h afgelopen.

Extra informatie via Anneke Rutgers. Telefoonnummer 06 13866752

 

Locatie

Kerk in de Heurne
Lage Heurnseweg 58
7095 AV De Heurne

Agenda

Agenda

Samenkomsten 2021

Zondagochtend 24 oktober 2021

Aanvang 10.00 h.

Spreker is de heer Johan Gankema

Er is wel zondagsschool.

Er is geen viering van het Heilig Avondmaal.

 

Ontmoeting met gebed

nog niet gepland

 

Bezoeken v.d samenkomsten

Aanmelding vooraf is niet nodig.

Wanneer u corona gerelateerde klachten heeft verzoeken we u thuis te blijven.

Parkeren bij de Heurnse Kerk: Er is een ruime parkeerplaats tegenover de kerk. Parkeert u de auto svp NIET in de DH Keuperweg.

Contact opnemen?

Samenkomsten

We komen samen in de Heurnse Kerk. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Er is voldoende ruimte om de 1,5 m afstand te bewaren.

Wie zijn wij?

Een onderdeel van Christus’ wereldwijde  gemeente die een thuis wil zijn voor allen die de Here Jezus liefhebben. Doorgaans komen we met circa 100 mensen samen van jong tot hoog bejaard.

Wat geloven wij?

uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.