Welkom bij de Vrije Baptistengemeente Dinxperlo

Wij zijn een gemeente van gedoopte Christenen, die hun geloof in Jezus Christus als hun Heer en Heiland belijden.

Diensten

Zondag 28 mei 2023: samenkomst in de Heurnse kerk 

aanvang 10.00 u  

Spreker: dhr. Wolter Woning.

Locatie: Heurnse kerk.

Er is deze ochtend zondagsschool.

Deze ochtend is er geen viering van het heilige avondmaal.

Zie ook de agenda voor de overige informatie.

 

 

 

Zondag: 10:00 uur – 11:30 uur

Locatie

Kerk in de Heurne
Lage Heurnseweg 58
7095 AV De Heurne

Agenda

Agenda

Vrouwen Bijbelstudie

Donderdagochtend 1 juni 2023:

 

Ontmoeting met elkaar en we praten samen over een stukje uit de Bijbel

aanvang 10.00 uur .

Vrouwen zijn welkom in de huiskamer van de familie Klomps, Bijvankspad 5 Dinxperlo .

 

 

woensdagavond  7 juni:

Tijd om samen te bidden 

Aanvang: 19.30 uur.

Voor meer gegevens zie de agenda.

Noteer alvast in uw agenda: 18 juni 2023

Gemeenschappelijke samenkomst met de Christengemeente Dinxperlo, Vergadering van Gelovigen de Bosmark en Vrije Baptistengemeente Dinxperlo.

Het wordt GEEN jeugddienst, maar een dienst voor iedereen van alle leeftijden.

 

Locatie: Kerkhofplein 7 Dinxperlo

Aanvang: 10.30h

 

Er is deze ochtend daarom geen dienst in de Heurnse kerk !

 

 

 

 

 

Contact opnemen?

Samenkomsten

We komen samen in de Heurnse Kerk. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Er is voldoende ruimte om de 1,5 m afstand te bewaren.

Wie zijn wij?

Een onderdeel van Christus’ wereldwijde  gemeente die een thuis wil zijn voor allen die de Here Jezus liefhebben. Doorgaans komen we met circa 100 mensen samen van jong tot hoog bejaard.

Wat geloven wij?

uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.