Welkom bij de Vrije Baptistengemeente Dinxperlo

Wij zijn een gemeente van gedoopte Christenen, die hun geloof in Jezus Christus als hun Heer en Heiland belijden.

Diensten

Zondag 2 oktober 2022. U bent uitgenodigd om de samenkomst te bezoeken in de Heurne.

Spreker is de heer Cees Fraanje. Met medewerking van de muziekgroep.

Er is deze ochtend zondagsschool.

Deze ochtend is er viering van het heilig avondmaal

Zie ook de agenda voor de overige informatie.

 

 

 

Zondag: 10:00 uur – 11:30 uur

Bijbelstudies

Op donderdagavond 13 oktober aanstaande is er de Bijbelstudie met de heer Dato Steenhuis.

De studie zal gaan over het Bijbelboek Job. Het thema van deze avond is: Geloven als alles tegenzit.

Locatie: Gebouw van de Christengemeente Dinxperlo, Kerkhofplein 7.

Aanvang: 20.00 h. De avond duurt tot circa 21.15h. Na afloop is er koffie en thee.

Voor meer informatie neemt u contact op met Anneke Rutgers: 06-13866752.

 

Locatie

Kerk in de Heurne
Lage Heurnseweg 58
7095 AV De Heurne

Agenda

Agenda

Samenkomst

Zondag 2 oktober 2022:

Samenkomst waar u hartelijk welkom bent.

Voorganger: Cees Fraanje

aanvang 10.00h.

Deze ochtend is er zondagsschool

Er is avondmaalsviering.

 

 

vrouwen Bijbelstudie

Iedere 2e donderdagochtend van de maand.

Eerstvolgende bijeenkomst is op 13 oktober 2022.

Aanvang: 10.00h

Locatie: Bij de familie Klomps, Bijvankspad 5 in Dinxperlo.

Zie de agenda voor meer informatie

 

Wanneer u corona gerelateerde klachten heeft verzoeken we u thuis te blijven.

Parkeren bij de Heurnse Kerk: Er is een ruime parkeerplaats tegenover de kerk. Parkeert u de auto svp NIET in de DH Keuperweg.

Contact opnemen?

Samenkomsten

We komen samen in de Heurnse Kerk. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Er is voldoende ruimte om de 1,5 m afstand te bewaren.

Wie zijn wij?

Een onderdeel van Christus’ wereldwijde  gemeente die een thuis wil zijn voor allen die de Here Jezus liefhebben. Doorgaans komen we met circa 100 mensen samen van jong tot hoog bejaard.

Wat geloven wij?

uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.