Wie zijn wij?

De Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo werd in 1999 gesticht en is sindsdien uitgegroeid tot een gemeente van circa 100 mensen waar zowel oud als jong zich thuis kan voelen.

De gemeente wil een thuis zijn voor alle mensen. Voor hen die de Here Jezus van harte liefhebben maar zeker ook voor hen die op zoek zijn naar zingeving of innerlijke rust in hun leven.

Ze wil een plaats zijn waar liefde en warmte gevonden worden en waar broeders en zusters kunnen groeien in het geloof en vertrouwen in Jezus Christus.

De gemeente ziet het als haar roeping om in Dinxperlo en omgeving een duidelijk bijbelgetrouw en evangelisch geluid te laten horen, omdat ze gelooft, dat ieder mens kostbaar is in de ogen van God en dat zijn Zoon Jezus Christus voor alle mensen gestorven en opgestaan is.

Juist in een tijd van vervlakking, verkilling, vereenzaming en egoïsme wil de gemeente laten zien, dat het Woord van God ook tot de mensen van deze tijd spreekt, betrouwbaar is en een betrouwbare gids voor ieders leven is.

De gemeente leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus en heeft een grote liefde voor – en gevoelens van verbondenheid met – het Joodse volk.
Uit dit volk hebben wij immers zowel de Heiland als Gods Woord ontvangen.

Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige zoon gegeven heeft; Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!