Privacypagina

 Privacyverklaring Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo

 1. Inleiding

De Vrije Baptistengemeente Dinxperlo, gevestigd aan Hagenbosch 28 7091 RP Dinxperlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven over welke gegevens worden verwerkt, met welk doel worden verwerkt en wat uw rechten als lid van vriend van de Vrije Baptistengemeente Dinxperlo zijn.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vrije Baptistengemeente Dinxperlo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Overzicht vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van leden en vrienden der gemeente
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • geboortedatum
 1. Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van de Vrije Baptistengemeente Dinxperlo verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

De Vrije Baptistengemeente Dinxperlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw financiële bijdragen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mededelingen door te geven
 1. Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

De Vrije Baptistengemeente Dinxperlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te verwezenlijken uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

De Vrije Baptistengemeente verstrekt exclusieve gegevens aan derden in overleg met u en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een pastoraal traject van om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 1. Cookies, van beschreven technieken.

De Vrije Baptistengemeente Dinxperlo gebruikt voor haar website geen technische, functionele cookies van analytische cookies.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw toestemming toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vrije Baptistengemeente Dinxperlo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u van een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens van verzoek tot intrekking van uw toestemming van bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@baptistendinxperlo.nl .

De Vrije Baptistengemeente Dinxperlo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vrije Baptistengemeente Dinxperlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn zijn misbruik, neem dan contact op via info@baptistendinxperlo.nl .

Contactgegevens:

www.baptistendinxperlo.nl

Hagenbosch 28

7091 RP Dinxperlo

0611871632

info@baptistendinxperlo.nl