Samenkomsten

Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een samenkomst gehouden , tijdelijk in de kerk in de Heurne.

De ochtenddienst beginnen we met het beluisteren van liederen die door de zang- en muziekgroep tot eer van God ten gehore gebracht worden. We danken Hem in onze gebeden voor wie Hij is en wat Hij doet en bidden voor de noden van deze wereld en de gemeente.

Op de eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal tenzij dit door geldende coronamaatregelen niet mogelijk is.

ZONDAGOCHTEND

10:00 uur    – Aanvang dienst

 10:15 uur    – Kinderen naar de                                    zondagsschool
 11:30 uur   – t.g.v. het houden van                               de 1,5 m afstand is er                                geen mogelijkheid                                 na  afloop van de                                     dienst koffie te                                           drinken in of bij de                                 kerk.

De zondagsschool is voor kinderen van de basisschool, die vanaf een bepaald moment hun eigen dienst hebben. Hier vertelt een zondagschool leid(st)er verhalen uit de Bijbel en doet leuke dingen met de kinderen.

Opbouw dienst

Het eerste deel van de dienst, tijdens het beluisteren van de liederen gezongen door onze voorzanggroep, zijn alle kinderen erbij.

Er worden dan ook een aantal kinderliedjes gezongen door de zanggroep, waarbij de kinderen actief betrokken worden.

Na deze gezamenlijke start gaan de kinderen van de basisschool naar de zondagsschool.

Daarna luisteren we naar het Woord van God uit de Bijbel, de uitleg en toepassing daarvan voor ons dagelijks leven.

Onze gemeente heeft geen eigen voorganger; iedere zondag is er een broeder uit het land die als gastspreker Gods woord met ons opent.

Tenslotte beluisteren we nog een slotlied.

Na de dienst is er ten gevolge van de coronamaatreglen helaas geen gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee bij het kerkgebouw!