Samenkomsten

Iedere zondagmorgen wordt er om 10.30 uur een samenkomst gehouden , in de aula van Schaersvoorde in Dinxperlo.

De ochtenddienst beginnen we met het samen zingen van liederen begeleid door de zang- en muziekgroep. We danken Hem in onze gebeden voor wie Hij is en wat Hij doet en bidden voor de noden van deze wereld en de gemeente.

Op de eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. We doen dat op een “corona veilige” manier.

ZONDAGOCHTEND

10:30 uur    – Aanvang dienst

 10:45 uur    – Kinderen naar de zondagsschool
 11:45 uur    – na afloop van de dienst is er koffie of thee en alle gelegenheid elkaar te ontmoeten.

De zondagsschool is voor kinderen van de basisschool, die vanaf een bepaald moment hun eigen dienst hebben. Hier vertelt een zondagschool leid(st)er verhalen uit de Bijbel en doet leuke dingen met de kinderen.

Opbouw dienst

Het eerste deel van de dienst, tijdens het zingen van de liederen onder begeleiding van onze voorzanggroep, zijn alle kinderen erbij. 

Er worden dan ook een aantal kinderliedjes gezongen door de zanggroep, waarbij de kinderen actief betrokken worden.

Na deze gezamenlijke start gaan de kinderen van de basisschool naar de zondagsschool.

Daarna luisteren we naar het Woord van God uit de Bijbel, de uitleg en toepassing daarvan voor ons dagelijks leven.

Onze gemeente heeft geen eigen voorganger; iedere zondag is er een broeder uit het land die als gastspreker Gods woord met ons opent.

Tenslotte zingen we nog een slotlied.