Samenkomsten

Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een samenkomst gehouden , tijdelijk in de kerk in de Heurne.

De ochtenddienst beginnen we met het zingen van liederen tot eer van God. We danken Hem in onze gebeden voor wie Hij is en wat Hij doet en bidden voor de noden van deze wereld en de gemeente.

Op de eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. 

ZONDAGOCHTEND

10:00 uur    –  Aanvang dienst

           10:15 uur    – Kinderen naar de                            zondagsschool
        11:30 uur – koffie / thee / limonade

De zondagsschool is voor kinderen van de basisschool, die vanaf een bepaald moment hun eigen dienst hebben. Hier vertelt een zondagschool leid(st)er verhalen uit de Bijbel en doet leuke dingen met de kinderen.

Opbouw dienst

Het eerste deel van de dienst, tijdens de samenzang, zijn alle kinderen erbij.

Er worden dan ook een aantal kinderliedjes gezongen, waarbij de kinderen actief betrokken worden.

Na deze gezamenlijke start gaan de kinderen van de basisschool naar de zondagsschool.

Daarna luisteren we naar het Woord van God uit de Bijbel, de uitleg en toepassing daarvan voor ons dagelijks leven.

Onze gemeente heeft geen eigen voorganger; iedere zondag is er een broeder uit het land die als gastspreker Gods woord met ons opent.

Tenslotte zingen we nog een slotlied.

Na de dienst is er altijd gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee!