Vrije Baptisten Dinxperlo

Welkom

Samenkomsten

Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een samenkomst gehouden in gebouw 'De Bron', Ottenshof 9, Dinxperlo.
De ochtenddienst beginnen we met het zingen van liederen tot eer van God.
We danken Hem in onze gebeden voor wie Hij is en wat Hij doet en bidden voor de noden van deze wereld en de gemeente.

Het eerste deel van de dienst, tijdens de samenzang, zijn alle kinderen erbij. Er worden dan ook een aantal kinderliedjes gezongen, waarbij de kinderen actief betrokken worden. Na deze gezamenlijke start gaan de kinderen van de basisschool naar de Zondagsschool. Voor de peuters en baby's is er crèche.

Daarna luisteren we naar het Woord van God uit de Bijbel, de uitleg en toepassing daarvan voor ons dagelijks leven. Onze gemeente heeft geen eigen voorganger; iedere zondag is er een broeder uit het land die als gastspreker Gods woord met ons opent. 
Tenslotte zingen we nog een slotlied.

Voor iedereen die wil is er na de dienst koffie, thee of limonade.

 

Avondmaalsviering

avondmaalsstel
Iedere eerste zondag van de maand wordt er Avondmaal gevierd tijdens de dienst.In de Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo mag iedereen die de Here Jezus kent als zijn Verlosser, deelnemen aan het Avondmaal, mits men in goede relatie staat tegenover God en de naaste.
Bezoekers en gasten zijn dus ook van harte welkom aan het Avondmaal. Wel vragen we hen, die voor de eerste keer in ons midden deelnemen aan het Avondmaal, zich even voor te stellen en te kennen geven dat ze de Here Jezus Christus persoonlijk kennen in hun leven.

 

 

Bidstondbidstond2

De bidstond is georganiseerd in kleine gebedsgroepen die bij mensen thuis gehouden worden. Indien u hier meer over wilt weten of u aan wilt sluiten neemt u dan contact op met André Rutgers, tel. 06-23630028.