Vrije Baptisten Dinxperlo

Welkom

Ontstaan van het baptisme

Rondom 1600 begonnen in Engeland puriteinen zich van de Engelse staatskerk af te scheiden. Ze wilden een ‘pure’ kerk gezuiverd van alle ingeslopen menselijke tradities. Ze stichtten eigen gemeenten en één zo’n gemeente werd in 1603 opgericht door ds. John Smyth. Deze afgescheiden gelovigen stonden in Engeland onder zware druk. Veel van hen belandden in gevangenissen. Smyth vlucht daarom in 1609 met zijn gemeente naar Nederland en komt in Amsterdam terecht. Hij was inmiddels tot de overtuiging gekomen, dat men alleen gedoopt kon worden, op basis van een persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus. De Bijbel was daarbij zijn richtsnoer. Hij doopte eerst zichzelf en ca. 40 anderen. Zo ontstond in 1609 in Amsterdam de eerste Baptistengemeente. Deze gemeente van John Smyth vertrok al vrij spoedig weer uit Nederland. Deels naar Engeland, waar meer vrijheid was ontstaan, maar een groter deel vertrok naar de Verenigde Staten. Daar groeide het baptisme uit tot een wereldkerk met 80 miljoen leden wereldwijd.
De baptistengemeente in Nederland kwam pas veel later tot stand. Dat gebeurde op 15 mei 1845 in Gasselternijveen, waar 7 mensen onder leiding van de voormalige Hervormde predikant Dr. J.E. Feisser op hun belijdenis werden gedoopt. Deze ds. Elias Feisser was in Gasselternijveen uit het ambt gezet, onder andere door zijn voorkeur voor de doop op grond van een persoonlijk getuigenis van het geloof in Jezus Christus. Hij zoekt contact met baptisten uit Duitsland en wordt samen met 7 medestanders door een Duitse baptistenvoorganger in een veenkanaal in Gasselternijveen gedoopt. Daarmee was de eerste baptistengemeente een feit. Meerdere gemeenten ontstonden in andere plaatsen in Nederland. Aanvankelijk met name, eerst in de veenkoloniën, later in geheel Nederland. Maar de oorsprong van het baptisme wereldwijd lag veel eerder, in 1609 in Amsterdam.