Vrije Baptisten Dinxperlo

Welkom

ANBI en uw gift

U kunt gewone of periodieke giften doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Onze kerk is aangewezen als ANBI instelling en moet daarom onderstaande gegevens publiceren.

PUBLICATIEPLICHT I.V.M. ANBI

1. Naam

KERKGENOOTSCHAP VRIJE BAPTISTEN GEMEENTE DINXPERLO

2. RSIN

818749611

3. Contactgegevens

Postadres: Keupenstraat 31, 7091 XE Dinxperlo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankrekening NL03RABO 0313926824

4. Bestuurssamenstelling

De raad bestaat momenteel uit 4 oudsten, te weten Alfred Westerveld, André Rutgers, Eldert Gemmink en Alex Timmer

5. Het beleidsplan:

We geloven dat God van mensen houdt en dat Hij met het leven van ieder mens een plan heeft. Daarvoor zond God zijn Zoon, om verloren mensen een nieuw leven te schenken. Daarom is ons verlangen en streven dat mensen persoonlijk Jezus Christus leren kennen als hun Heer. Zie hier onze visie.

 

6. Het beloningsbeleid:

De Leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
Sprekers van buiten de gemeente ontvangen een sprekersvergoeding bestaande uit een vaste vergoeding en een onbelast bedrag per gereden kilometer.

7. De doelstelling van de instelling

 Het doel van de gemeente is:
  • verspreiding van het evangelie van Jezus Christus, zoals toegelicht in de geloofsleer, artikel 2 van het huishoudelijk reglement.
  • de opbouw en het onderwijs van de leden en bezoekers van de samenkomsten in het geloof in de drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2018 is de gemeente iedere zondagmorgen samengekomen. Diverse voorgangers hebben met ons de Bijbel geopend en het Woord toegepast ter opbouw van de gemeente. In januari is Johan Zijlstra begonnen met een 3-wekelijkse Bijbelstudie. In september hebben we een gemeentedag georganiseerd. In november hebben we voor het eerst stilgestaan bij Eeuwigheidszondag. Op deze zondag zijn de overledenen uit de gemeente herdacht.

 

9. Financiële verantwoording

   Begroot 2018  Werkelijk 2018 Begroot 2019
 Baten  15.000 15.213 15.000
 Gemeentelijke bijdragen  9.500  9.485 9.500
 Collecten 5.500  5.728 5.500
       
Lasten  17.000  17.442 17.000
 Huur  6.000 6.000 6.000
 Muziek/Techniek 500 1000 5000
 Sprekersvergoeding 7.000 6.733 7.000
 Gemeentelijke activiteiten 500 198 250
 Ondersteuning 0 887 750
 Diaconie 1.250 1.391 1.400
 Diversen  1.750 1.212 1.100

 

10. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop.

We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en de gemeente via bijdragen en collecten van de begrote financiële middelen hebben voorzien. Doordat we afhankelijk zijn van externe sprekers, bestaat een groot deel van de kosten uit sprekersvergoedingen. In 2018 hebben we geïnvesteerd in een ringleiding en een nieuwe draadloze microfoon. Hierdoor zijn de kosten van muziek en techniek hoger dan begroot. De ondersteuning bestaat uit vergoeding voor Bijbelstudie en advisering van de raad. De eerste collecte van de maand is bestemd voor diaconale doelen. In 2018 waren dat Compassion, Tot heil des volks, Open doors en Stiching Jozua.